.

Giới thiệu các ngành tuyển sinh


1. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (7310205)

   Ngành Quản lý nhà nước trang bị cho người học kiến thức cơ bản, tổng hợp, hiện đại về nền hành chính nhà nước; lý luận và phương pháp quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tê, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại…; xây dựng và cải cách nền hành chính; chính phủ điện tử; đô thị thông minh; đổi mới và hiện đại hóa nền hành chính trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ 4…

   Cơ hội việc làm tương lai

   - Công chức, viên chức, nhà quản lý làm việc trong hệ thống chính quyền, các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp;

   - Chuyên viên hành chính, nhân sự, tổng hợp, pháp chế, dự án trong các cơ quan, tổ chức;

   - Giảng viên, nhà nghiên cứu khoa học quản trị hành chính, nhân sự;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 120

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 6 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 72

   - Xét Học bạ THPT: 42 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 30, Hộ khẩu các tỉnh khác: 12)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Toán, Lý, Hóa (A00)

   - Toán, Lý, Anh (A01)

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, Anh (D01)

2. CHÍNH TRỊ HỌC (7310201)

   Ngành Chính trị học cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về khoa học chính trị và các vấn đề chính trị thực tiễn trong nước, khu vực và quốc tế; hình thành kỹ năng phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề chính trị - xã hội và một số kỹ năng khác…

   Cơ hội việc làm tương lai 

   - Nhà lãnh đạo chính trị;

   - Phóng viên, biên tập viên, nhà bình luận chính trị;

   - Giảng viên, nghiên cứu viên;

   - Chuyên viên cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 91

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 5 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 54

   - Xét Học bạ THPT: 32 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 22, Hộ khẩu các tỉnh khác: 10)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, Sử (C03)

   - Văn, Toán, Địa lý (C04)

   - Văn, Toán, GDCD (C14)

3. XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC

   Ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước cung cấp những kiến thức cơ bản, hệ thống của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

   Cơ hội việc làm tương lai 

   - Chuyên viên cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp;

   - Giảng viên, nghiên cứu viên;

   - Biên tập viên, phóng viên chuyên đề;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 91

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 5 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 54

   - Xét Học bạ THPT: 32 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 22, Hộ khẩu các tỉnh khác: 10)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, Sử (C03)

   - Văn, Toán, Địa lý (C04)

   - Văn, Toán, GDCD (C14)

4. LUẬT (7380101)

   Ngành Luật cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước và pháp luật, thực tiễn pháp lý và những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội có liên quan đến lĩnh vực pháp luật.

   Cơ hội việc làm tương lai 

   - Thẩm phán;

   - Kiểm sát viên;

   - Luật sư;

   - Công chứng viên;

   - Chấp hành viên;

   - Chuyên viên, cố vấn pháp lý;

   - Giảng viên luật;

   - Cán bộ nghiên cứu pháp luật;

   - Điều tra viên;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 150

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 8 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 90

   - Xét Học bạ THPT: 52 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 36, Hộ khẩu các tỉnh khác: 16)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Toán, Lý, Hóa (A00)

   - Toán, Lý, Anh (A01)

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, Anh (D01)

5. CÔNG TÁC XÃ HỘI (7760101)

   Ngành Công tác Xã hội là một nghề mang đậm tính nhân văn và luôn được xã hội coi trọng bởi những giá trị nghề nghiệp mang lại cho sự phát triển, bình đẳng và tiến bộ xã hội. Sứ mạng của người làm công tác xã hội chính là xóa bớt những rào cản, bất công từ đó xây dựng hệ thống an sinh tiên tiến và phát triển xã hội bền vững. 

   Cơ hội việc làm tương lai 

   - Chuyên viên trong các cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức chính trị - xã hội;

   - Chuyên viên tham vấn, hỗ trợ trong bệnh viện, trường học;

   - Chuyên viên tư vấn, trị liệu các vấn đề của cá nhân, nhóm và gia đình;

   - Chuyên viên triển khai dự án phát triển cộng đồng tại các tổ chức chính phủ và phi chính phủ (NGO);

   - Chuyên viên tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học;

   - Một số vị trí việc làm khác.

   Chỉ tiêu: 98

   - Ưu tiên xét tuyển thẳng: 5 

   - Xét Kết quả THPT 2020: 60

   - Xét Học bạ THPT: 33 (Hộ khẩu Thành phố Hồ Chí Minh: 23, Hộ khẩu các tỉnh khác: 10)

   Tổ hợp môn Đăng ký xét tuyển:

   - Văn, Sử, Địa lý (C00)

   - Văn, Toán, GDCD (C14)

   - Văn, Toán, Anh (D01)

   - Văn, Sử, Anh (D14)


Tư vấn giải đáp thắc mắc tuyển sinh, vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MÃ TRƯỜNG: HVC

Cơ sở chính: 324 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38412405 (bấm số nội bộ để được tư vấn)

- Phòng Quản lý Đào tạo (số nội bộ 118)

- Phòng Công tác Sinh viên (số nội bộ 303)

 
 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị 5 kết quả.
tin tức
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

7 giờ 30, ngày 25 tháng 5 năm 2020, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Cán bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức được khai mạc.


  Phiên Trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Cán bộ Thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
  Trung tâm Thông tin - Thư viện, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Lễ Tri ân độc giả năm 2019”
Hoạt động đào tạo
Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính TC194, TC196

18 giờ 00, ngày 29 tháng 5 năm 2020, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính, mang ký hiệu: TC194, TC196 dành cho cán bộ, công chức thuộc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.


  Bế giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính TC170, TC171
  Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H734
Số lượt truy cập
27634636
Liên kết web

 

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động