Khai giảng 05 lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, sáng ngày 14 tháng 6 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng 05 lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương bằng hình thức trực tuyến qua các điểm cầu truyền hình.

   Dự lễ Khai giảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có: TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các phòng, khoa của Học viện Cán bộ.

   Sau lễ Khai giảng, chương trình Tập huấn bắt đầu với Lớp 1 thuộc học phần: Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được triển khai từ ngày 14/6 đến ngày 22/6/2021;

   Lớp 2 thuộc học phần: Lịch sử Đảng, xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ diễn ra từ ngày 23/6 đến ngày 01/7/2021;

   Lớp 3 thuộc học phần: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ tiến hành từ ngày 02/7 đến ngày 09/7/2021;

   Lớp 4 thuộc học phần: Nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; Quản lý hành chính nhà nước sẽ được triển khai từ ngày 12/7 đến ngày 19/7/2021;

   Lớp 5 thuộc học phần: Kỹ năng lãnh đạo, quản lý sẽ tiếp tục từ ngày 20/7 đến ngày 27/7/2021.


PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
phát biểu Khai giảng


TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,
Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh dự Khai giảng


TS. Bùi Thị Ngọc Trang và giảng viên Khoa Lý luận cơ sở dự tập huấn 
về Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

Tin, ảnh: N.Thảo 


 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 828 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 42

Xem tin theo ngày

Ngày
Tuyển sinh và thông báo
  Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021
  Thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 (Theo phương thức xét tuyển thẳng)
  Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 83
Hoạt động đào tạo
Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính khóa 30

Lúc 18 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính khóa 30 bằng hình thức trực tuyến.


  Học Viện Cán bộ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức lãnh đạo, quản lý Cấp phòng khóa 6 bằng hình thức trực tuyến
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 84
Tạp chí Khoa học phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 04 (04) 2021


  Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 03 (03) 2021
  Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 02 (02) 2021
Ý kiến trao đổi
Cách lựa chọn đề tài nghiên cứu cho sinh viên ngành luật (ThS. Phan Trần Mai Phương)


  Một số điểm mới của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (ThS. Nguyễn Thị Hồng Mơ)
  Phản bác các luận điệu xuyên tạc trong phòng, chống đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ của tất cả chúng ta (ThS. Hà Trung Thành)
Số lượt truy cập
30545394
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động