Học viện Cán bộ tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn

Sáng ngày 01/7/2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường chính trị chuẩn do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nhằm mục đích trao đổi, thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về Trường chính trị chuẩn.

   Tham dự Hội nghị, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Bùi Trường Giang - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS. Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Vụ trưởng Vụ Các trường chính trị; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp - Văn phòng Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo - Ban Tổ chức Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Vụ Lý luận chính trị - Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức - Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; tại các điểm cầu trực tuyến tham dự : đại diện lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy, các Ban Thành ủy, Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ và một số sở, ban, ngành của các tỉnh , thành phố; đại diện lãnh đạo các Trường Chính trị và các Học viện Chính trị khu vực II, III, IV.

   Tại điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự có: đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ; đồng chí Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; đồng chí Lê Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ; đại diện các sở, ban, ngành Thành phố Hồ Chí Minh và các đồng chí Trưởng phòng, khoa, trung tâm thuộc Học viện Cán bộ. 

   Phát biểu khai mạc Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương yêu cầu các Trường chính trị trong cả nước quán triệt, triển khai Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn. Mục đích công nhận trường chính trị chuẩn nhằm chuẩn hóa, nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các hoạt động khác của trường chính trị. Nguyên tắc đánh giá, công nhận trường chính trị chuẩn là tuân thủ đúng quy định; bảo đảm dân chủ, khách quan; bảo đảm công khai, minh bạch.


GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến

   Tại Hội nghị, các điểm cầu đã lắng nghe GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng truyền đạt các nội dung cơ bản chủ yếu và quan trọng của Quy định số 11-QĐ/TW. Trong đó, đáng lưu ý Quy định số 11-QĐ/TW nêu rất rõ các tiêu chí của trường chính trị chuẩn mức 1 (từ Điều 6 cho đến Điều 11) và chuẩn mức 2 (từ Điều 12 cho đến Điều 17) về thể chế, quy định; đội ngũ cán bộ, viên chức; hoạt động đào tạo bồi dưỡng; hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; xây dựng văn hóa trường đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính.


Đ/c Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ và PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên,
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ tham dự Hội nghị


Đ/c Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy tham dự Hội nghị 


Đ/c Lê Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tham dự Hội nghị


Đại diện Ban Tuyên Giáo Thành ủy tham dự Hội nghị


PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ tham dự Hội nghị


TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ tham dự Hội nghị

   Sau khi GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu, Hội nghị cùng nhau thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐ/TW. PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phụ trách điều hành thảo luận.

   Tại điểm cầu Học viện Cán bộ, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ đã phát biểu và thống nhất với sự ra đời cũng như các nội dung của Quy định 11-QĐ/TW của Ban bí thư. Học viện Cán bộ Thành phố sẽ triển khai xây dựng Đề án trường chính trị chuẩn trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua trong quý 3/2021 để triển khai thực hiện. Việc thực hiện mục tiêu trường chính trị chuẩn, Học viện Cán bộ cũng đã đưa vào mục tiêu chiến lược của Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

   Bên cạnh đó, Học viện Cán bộ Thành phố nhận thấy 01 số điểm khó khăn trong triển khai thực hiện, đó là (1) tiêu chuẩn chức danh quản lý trong tiêu chí trường chính trị chuẩn đối với cấp phó các đơn vị trực thuộc trường chính trị tỉnh, thành phải có trình độ cao cấp lý luận chính trị; giữ ngạch giảng viên chính hoặc chuyên viên chính và (2) đội ngũ giảng viên phải có ít nhất 60% giảng viên giữ ngạch giảng viên chính; giảng viên sau 7 năm giảng dạy tại trường có trình độ cao cấp lý luận chính trị (hoặc tương đương).

   Để việc triển khai thực hiện Quy định 11-QĐ/TW về trường chính trị chuẩn được thuận lợi, Học viện Cán bộ kiến nghị Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh xem xét bổ sung đối tượng, tiêu chuẩn được tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị là “viên chức quy hoạch các chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trở lên; giảng viên trường chính trị tỉnh, thành phố”  vào quy định hiện nay và hàng năm sẽ tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giảng viên, viên chức đủ điều kiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, Học viện Cán bộ Thành phố báo cáo, xin ý kiến Thường trực Thành ủy và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 


PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát phát biểu tại Hội nghị trực tuyến

   Sau khi lắng nghe thảo luận qua các điểm cầu, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc- Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt Ban tổ chức Hội nghị phát biểu kết luận. Đồng chí bày tỏ lời chúc mừng Hội nghị đã được GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp quán triệt sâu sắc, toàn diện những nội dung cơ bản trong Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, thể hiện sự tâm huyết đối với việc thực hiện Quy định số 11 vì sự phát triển lớn mạnh của hệ thống Học viện cũng như các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc ghi nhận, tiếp thu những phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến, thể hiện trách nhiệm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Thành ủy và các trường chính trị địa phương tại Hội nghị. Theo đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tích cực, chủ động xây dựng, hướng dẫn các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện việc xây dựng trường chính trị đạt chuẩn theo Quy định số 11 trong thời gian tới, đặc biệt sẽ phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh ủy, Thành ủy các địa phương trong việc cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy định số 11; chủ động tạo điều kiện thuận lợi nhất để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên của các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm nâng cao năng lực, điều kiện để đáp ứng những yêu cầu về đội ngũ giảng viên, về thể chế theo Quy định số 11. Đồng chí Nguyễn Duy Bắc cũng thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy tạo điều kiện giúp đỡ các trường chính trị, đảm bảo về cơ sở vật chất, tài chính, nguồn lực để sớm hoàn thiện các quy định về trường chính trị chuẩn Mức 1, Mức 2. 

   Hội nghị diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và kết thúc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.


Đại diện lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm Học viện Cán bộ Thành phố tham dự Hội nghị trực tuyến


Tin, ảnh: Ngô Thị Thanh Tiên

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 828 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 42

Xem tin theo ngày

Ngày
Tuyển sinh và thông báo
  Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021
  Thông báo kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 (Theo phương thức xét tuyển thẳng)
  Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên khóa 83
Hoạt động đào tạo
Học viện Cán bộ Thành phố Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính khóa 30

Lúc 18 giờ 00, ngày 25 tháng 10 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính khóa 30 bằng hình thức trực tuyến.


  Học Viện Cán bộ Khai giảng lớp Bồi dưỡng Kiến thức lãnh đạo, quản lý Cấp phòng khóa 6 bằng hình thức trực tuyến
  Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên khóa 84
Tạp chí Khoa học phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 04 (04) 2021


  Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 03 (03) 2021
  Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 02 (02) 2021
Ý kiến trao đổi
Cách lựa chọn đề tài nghiên cứu cho sinh viên ngành luật (ThS. Phan Trần Mai Phương)


  Một số điểm mới của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (ThS. Nguyễn Thị Hồng Mơ)
  Phản bác các luận điệu xuyên tạc trong phòng, chống đại dịch Covid-19 là nhiệm vụ của tất cả chúng ta (ThS. Hà Trung Thành)
Số lượt truy cập
30545201
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động