Liên kết website
Số lượt truy cập
28578002
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 15

 
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 15 -
 
CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
Nguyễn Nam Một số vấn đề khoa học xã hội phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Nam Bộ
Phạm Ngọc Minh
Một số vấn đề bất cập của công tác giáo dục lý luận chính trị hiện nay
Vũ Thị Mai Oanh -
Quá trình trí thức hoá giai cấp công nhân Việt Nam hiện trạng và trở lực
Lê Thị Trúc Anh -
Tính năng động trong hệ giá trị văn hóa Nam bộ (qua một số nhà lãnh đạo thời đổi mới)
Phan Thị Hồng Duyên -
Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường - cơ sở pháp lý cho công tác giáo dục đạo đức sinh thái
Ngọ Văn Nhân -
Một số vấn đề về tội phạm công nghệ cao ở nước ta hiện nay
Phan Hy
Kinh tế trang trại và bức tranh kinh tế trang trại ở thành phố Hồ Chí Minh
 
 
VẤN ĐỀ QUỐC TẾ

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày