Liên kết website
Số lượt truy cập
28577949
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 14

 
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 14 -
 
KỶ NIỆM 64 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9, 40 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA BÁC HỒ
 
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG DÂN TỘC
 
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
 
VẤN ĐỀ QUỐC TẾ
 
THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày