Liên kết website
Số lượt truy cập
28578016
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 13

 

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 13 -

 

KỶ NIỆM 119 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ 40 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA NGƯỜI

 

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG DÂN TỘC

 

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

ĐÔ THỊ HÓA VÀ VĂN MINH ĐÔ THỊ

 

HẠN CHẾ SUY GIẢM KINH TẾ VÀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

 

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Đặng Hữu - Vai trò nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững của văn hóa và hội nhập quốc tế.
Nguyễn Huy Động -
Vấn đề phát huy sức mạnh của hậu phương miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trần Nguyên Việt -
Quan hệ Tam giáo trong “Cư trần lạc đạo phú” của Trần Nhân Tông
Phạm Thị Hồng Hoa -
Vài nét về lịch sử du nhập, tiến triển của Phật giáo trong cộng đồng người Việt ở đồng bằng sông Cửu Long.
Trần Thị Minh Tâm -
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.
Phan Thị Hồng Duyên -
Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về môi trường và bảo vệ môi trường – Cơ sở pháp lý cho việc giáo dục đạo đức sinh thái.
 

THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày