Liên kết website
Số lượt truy cập
28561259
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 06 (59) 2018

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 06 (59) 2018 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

ThS. Đỗ Quốc Bình, ThS. Phạm Thị Huyền Ngân - Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

TS. Lê Thị Trúc Anh - Thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

VẤN ĐỀ KHỞI NGHIỆP 

 

ThS. Nguyễn Hùng Phong - Các chính sách phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp: góc nhìn và quan điểm

PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, TS. Phạm Quốc Việt - Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI 

 

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty ở Nhật Bản và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Lê Thị Loan - Mô hình chẩn đoán tổ chức (nghiên cứu trường hợp các tổ chức hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh)

ThS. Nguyễn Quang Anh - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết của người lao động với tổ chức (trường hợp Công ty Thiết bị xây dựng Bách Khoa)

TS. Trần Quang Phú - Kinh nghiệm phát triển thành phố thông minh ở Seoul (Hàn Quốc) và Hamburg (Đức)

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày