Liên kết website
Số lượt truy cập
28577994
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 26

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- SỐ 26 –

 

CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VÀ TỬ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Hoàng Chí Bảo - Xây  dựng đội ngũ chuyên gia và sử dụng chuyên gia. (kỳ 3)

Đặng Hữu Toàn - Quản điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo phương thức “ Phát triển rút ngắn”

Lê Thị Thanh Hà - Quan niệm của C.Mác và Ph.Angghen về sự cần thiết phải bảo vệ môi trường tự nhiên và sự vận dung của Đảng ta hiện nay.

Nguyễn Trung Dũng - Quyền con người và thực hiện quyền con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

 

Bùi Thị Phương Thùy - Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI với vấn đề phát triển con người

 

GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

Nguyễn Long Giao - Văn hóa nghề - yếu tố quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỒI

 

Trương Thị Hiền - Bàn về cơ chế liên kết vùng đồng bằng sông Cửu Long với Tp.Hồ Chí Minh trong chiến lược phát  triển kinh tế.

Nguyễn Thế Nghĩa - Phát triển khoa học xã hội ở Nam bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nguyễn Văn Trình, Lê Trương Hải Hiếu - Tăng trưởng theo hướng bền vững cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Lê Thị Trúc Anh - Đổi mới nhận thức về giao tiếp hành chính của cán bộ công chức nhìn từ vai trò của Nhà nước

Trương Hoài Phương - Giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống của con người Việt Nam- Một yêu cầu tất yếu khách quan trong sự nghiệp công nghiệp hóa -  hiện đại hóa

Lê Tấn Lộc, Phan Hải Hồ - Chế định “giá trị tốt nhất” về cải cách dịch vụ công ở Anh và bài học kinh nghiệm cho tiến trình cải cách dịch vụ công ở nước ta.

 

TRANG XUÂN

 

Anh Hùng - Rồng ở Việt Nam

Tư Quéo - Thơ vui: Tâm sự với rồng

Trương Ngọc - Tiểu phẩm: Trần trụi giữa hàm rồng

 Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày