Liên kết website
Số lượt truy cập
28577894
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 23

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 23 -

Chỉ thị của Bộ Chính trị - Về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trương Thị Hiền - Từ Thành phố này Người đã ra đi
Trần Văn Khánh - Chủ tịch Hồ Chí Minh và quá trình tìm đường cứu nước - những giá trị để lại
Hoàng Chí Bảo - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam
Bùi Đình Phong - Kỷ niệm 100 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước: Cuộc hành trình văn hóa, chính trị của một tư duy độc lập tự chủ, sáng tạo
Nguyễn Thị Vân - Hành trình đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ: Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính đến chủ nghĩa quốc tế vô sản
Trần Nhu - Dân chủ Hồ Chí Minh - Dân làm chủ đất nước
Trần Kim Cúc - Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính chất của nền văn hóa mới

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

Hồ Ngọc Đăng - Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

TầnXuân Bảo - Suy nghĩ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và một số kiến nghị
Vũ Thị Mai Oanh - Vấn đề thiếu hụt nhân lực – phân tích dưới góc nhìn quản lý xã hội
Nguyễn Thị Bích Thủy - Tăng cường nguồn lực cho giáo dục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Hồ Bá Thâm - Suy nghĩ về mâu thuẫn giữa các nhóm lợi ích trong xã hội hiện nay
Nguyễn Văn Trình - Chính sách kinh tế đối ngoại rộng mở của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Trần Quang Trung - Dân chủ và vấn đề bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân
Nguyễn Năng Nam - Phát triển kinh tế nông thôn ở nước ta trong điều kiện hiện nay

Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày