Liên kết website
Số lượt truy cập
28577963
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 21

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 21 -

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

- Trần Nhu - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh - một nhân cách lớn, gương sáng cho muôn đời
- Huỳnh Văn Sinh - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

- Trần Minh Đức - Đấu tranh phòng, chống bệnh quan liêu ở nước ta trong điều kiện hiện nay

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

- Nguyễn Thế Nghĩa - Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục lý luận chính trị ở các trường chính trị tỉnh và thành phố hiện nay
- Cao Thu Hằng - Giáo dục các giá trị đạo đức truyền thống trong xây dựng nhân cách con người Việt Nam hiện nay
- Phạm Văn Quốc - Giải bài toán về nguồn nhân lực Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

- Trần Mai Ước - Ngày Tết suy nghĩ về phương pháp giáo dục của Bác Hồ kính yêu, liên hệ ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

- Hoàng Chí Bảo - Tác động của các chủ trương, chính sách và luật pháp đến văn hóa nghề ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
- Trương Thị Hiền - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo quan điểm phát triển bền vững
- Phạm Ngọc Minh - Hồ Chí Minh với nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn
- Phan Ngọc Trung - Những giải pháp góp phần thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
- Nguyễn Thị Ngọc Hân - Bàn về chức năng và nhiệm vụ của thư ký
- Nguyễn Năng Nam - Vấn đề uy tín của đội ngũ cán bộ công chức ở nước ta hiện nay
- Nguyễn Xuân Giang - Truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 7

THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA

- Đào Xuân Thủy - Kết quả thực hiện chiến dịch tình nguyện Mùa hè Xanh năm 2010 của Đoàn Trường Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

TRANG XUÂN

- Lâm Huy - Nguồn gốc và chủng loại Mèo
- Phương Mai - Nét văn hóa của chợ phiên vùng cao
- Trương Ngọc - Tiểu phẩm "Rồng leo ... Mèo mửa"
- Tư Quéo - Ngụ ngôn tân thời "Mèo chuột"
Cô tám ta - Thơ vui: Đỏ đen, Năm mèo bắt chuột

Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Phát triển Nhân lực

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày