Liên kết website
Số lượt truy cập
28577964
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 20

 

 
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 20 -
 
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 
HƯỚNG VỀ 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI
 
GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Đặng Hữu Toàn -
Trách nhiệm xã hội trong bối cảnh phát triển kinh tế
Lâm Ngọc -
Môi trường đô thị và vấn đề phát triển con người
Trần Nhu -
Thập niên sôi động nhất thế giới thời cận - hiện đại
Phạm Thế Tri -
Một số suy nghĩ về phương hướng để phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta trong cơ chế thị trường
Diệp Văn Sơn -
Cần nghiên cứu mô hình nhà nước của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh thiết kế, xây dựng
Lê Hoàng Nam -
Ý thức pháp luật doanh nghiệp với quá trình xây dựng văn hóa kinh doanh ở nước ta hiện nay
Lê Thị Hồng Khuyên, Đỗ Hải Yến -
So sánh cơ cấu kinh tế ngành của Việt Nam, Thái Lan trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và một số bài học kinh nghiệm rút ra
 
THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA


 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày