Liên kết website
Số lượt truy cập
28577811
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Giới thiệu một số bài viết được trích từ Tạp chí Phát triển Nhân lực số 19

 
TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 19 -
 
TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
 
CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN VÀ LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG DÂN TỘC
 
NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG
 
GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
 
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
 
THÔNG TIN KINH TẾ – KHOA HỌC – VĂN HÓA

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày