Liên kết website
Số lượt truy cập
28590769
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 05 (64) 2019

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 05 (64) 2019 –

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG

TS. Nguyễn Phương An - Xây dựng Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo những chỉ dẫn về mối quan hệ Đảng – Dân trong di sản tư tưởng và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
TS. Nguyễn Thị Vân - Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác cán bộ nữ
 
TS. Võ Thị Thu Ngọc - Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục đại học - vận dụng vào quá trình đổi mới giáo dục hiện nay
 
ThS. Nguyễn Xuân Hằng - Nâng cao hiệu quả công tác vận động nông dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh An Giang hiện nay
 
TS. Trần Tuấn Duy - Chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xử lý cán bộ, công chức, viên chức sinh con thứ ba trở lên
 

KỶ NIỆM 05 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỌC VIỆN CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
TS. Lê Thị Trúc Anh; ThS. Ngô Thị Thanh Tiên - Tạp chí Phát triển Nhân lực và thương hiệu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, một chặng đường đồng hành và phát triển
 
ThS. Phan Minh Chí - Vận dụng kinh nghiệm trong công tác xây dựng thương hiệu trong cơ sở giáo dục tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
 
ThS. Lê Thị Hồng Hà - Xây dựng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị hiện nay
 
ThS. Nguyễn Quang Anh - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng hệ thống quản lý học tập của sinh viên chính quy Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 
 
TS. Lê Thị Linh Trang; ThS. Ngô Văn Huấn; ThS. Lê Vĩnh Đài - Mức độ tham gia của người dân huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nông thôn mới
 
Bác sĩ Đào Thị Thùy Trang - Tạo động lực làm việc cho bác sĩ trong các bệnh viện công tại Việt Nam
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày