Liên kết website
Số lượt truy cập
28571032
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 04 (63) 2019

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 04 (63) 2019 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

PGS.TS. Phan Xuân Biên - Giá trị văn hóa của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Nguyễn Thành Nam - Đảng bộ Sài Gòn - Gia Định lãnh đạo nhân dân giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước theo ý nguyện trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh - Những kết quả bước đầu đã đạt

TS. Nguyễn Mạnh Bình, ThS. Nguyễn Trần Như Khuê - Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn con đường giành độc lập dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ThS. Huỳnh Vạng Phước - Chủ tịch Tôn Đức Thắng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

TS. Phạm Ngọc Lợi - Những khó khăn, thách thức đối với tổ chức và hoạt động Đoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI 

 

PGS.TS. Lưu Ngọc Tố Tâm - Một số vấn đề pháp luật về quản lý phát thải khí nhà kính

TS. Phạm Thị Thúy Nguyệt - Xây dựng và quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch: Cách tiếp cận của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

TS. Bùi Ngọc Hiền - Quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức công

ThS. Trần Hoàng Hạnh, ThS. Phạm Trí Cường - Hoàn thiện cơ chế bảo đảm thực hiện Quyền trẻ em tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung - Triển khai thực hiện cơ chế ủy quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội

ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhung - Huyện Cần Giờ (Thành phố Hồ Chí Minh) với việc xác định ngành mũi nhọn trong phát triển kinh tế

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày