Liên kết website
Số lượt truy cập
28562718
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 05 (58) 2018

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 05 (58) 2018 -

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

TS. Nguyễn Thành Nam - Tư tưởng giải phóng con người của Các Mác đối với lịch sử nhân loại và Cách mạng Việt Nam

ThS. Nguyễn Trọng Tiến - Giá trị lịch sử của Cách mạng Tháng Mười Nga soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam

TS. Nguyễn Vân Nhứt, ThS. Đặng Thanh Tuyền - Nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

 

VẤN ĐỀ KHỞI NGHIỆP 

 

PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, ThS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang, ThS. Nguyễn Trần Yên Hạ - Tìm hiểu chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

ThS. Lê Thành Nguyên - Thúc đẩy chương trình đối tác giữa startup và doanh nghiệp lớn

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI 

 

ThS. Hồ Ngọc Đăng - Quan điểm và phương thức tuyển chọn quan lại của Vua Minh Mạng

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Thay đổi tư duy trong tuyển sinh đại học

ThS. Lê Thị Sáu - Biện pháp phát huy tính tích cực học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh của học viên trong chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị

ThS. Hà Trung Thành - Xây dựng lực lượng công tác xã hội trường học tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Thu Hà, ThS. Trần Thị Hạnh Dung - Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - động lực cho tăng trưởng kinh tế ở Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Nguyễn Văn Ít, GS.TS. Hoàng Thị Chỉnh, TS. Trần Anh Minh - Mối quan hệ và tác động văn hóa tổ chức, năng lực marketing, hình ảnh thương hiệu và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Trần Hoàng Trúc Linh - Những vướng mắc trong xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày