Liên kết website
Số lượt truy cập
28563042
Tạp chí Phát triển Nhân lực
Tạp chí phát triển nhân lực số 03 (56) 2018

 

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- SỐ 03 (56) 2018 -


NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀ THỰC TIỄN CUỘC SỐNG 

 

TS. Phạm Vân Giang - Quan điểm của Chủ nghĩa Mác về sự biến đổi giai cấp công nhân - giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn hiện nay

TS. Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Vân Khánh - Văn hóa đối ngoại trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Phạm Ngọc Hòa, ThS. Trương Thị Nhụy - Vận dụng sáng tạo lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để’ có những phong trào thi đua thật sự hiệu quả, thiết thực

 

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI 

 

ThS. Nguyễn Quang Anh, ThS. Cao Quốc Việt - Sử dụng phương pháp hồi quy PLS-SEM để kiểm định mô hình nghiên cứu hành vi trong lĩnh vực quản trị

ThS. Nguyễn Thị Kim Dung - Bảo vệ môi trường - Trách nhiệm của toàn xã hội

ThS. Đoàn Xuân Minh Hòa - Vấn đề an sinh xã hội đối với người nông dân ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

ThS. Huỳnh Vạng Phước - Chăm sóc người cao tuổi ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp

ThS. Bùi Đức Toàn - Hiệu quả Dự án hợp tác quốc tế Việt Nam - Hàn Quốc nhìn từ kết quả khảo sát thực trạng đời sống công nhân nhập cư tại Bình Dương

Ngô Quang Trung - Sự thay đổi trong cách đánh giá chuẩn nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh qua 25 năm thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững (1992-2017)

 

 

 

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Các trang: 1  2  3  4  5  

Xem tin theo ngày

Ngày