Giới thiệu sách mới
Giới thiệu sách: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn sáng dẫn đường”

Đã 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, cũng là 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Từ khi đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, đặc biệt những diễn biến lịch sử và thực tiễn cách mạng rất sinh động, phong phú trong giai đoạn Đổi mới, phát triển và hội nhập càng giúp chúng ta hiểu rõ hơn những lời căn dặn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

   Khi Người nói về Đảng, là nhắc nhở chúng ta giữ truyền thống đoàn kết, nhất trí, thực hành dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.

   Khi Người đề cập đến thế hệ đoàn viên thanh niên nói riêng hay nhân dân lao động nói chung, là yêu cầu Đảng, Nhà nước chăm lo cho thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, luôn quan tâm đến việc đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

   Khi Người dự báo về cuộc kháng chiến chống Mỹ, là khẳng định một niềm tin tất thắng các giá trị chính nghĩa, cùng những việc phải làm để xây dựng lại đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

   Khi Người nói về phong trào cộng sản, là nhắc nhở chúng ta thường xuyên xây dựng, giữ gìn, củng cố tình đoàn kết với các nước anh em, bè bạn, mở rộng quan hệ quốc tế, tích cực phát huy vai trò chủ động của Việt Nam vào cách mạng thế giới.

   Và khi Người nói “về việc riêng”, cũng là chỉ dẫn cho mỗi chúng ta cách làm người chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

   Như thế, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của một con người - một lãnh tụ đối với đất nước, dân tộc, với toàn dân, toàn Đảng mà còn có giá trị như một công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền, một tác phẩm bàn về xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một phác thảo lớn về chiến lược phát triển và hội nhập của đất nước ta. Đó là tầm vóc vĩ đại của trí tuệ, tư tưởng, tâm hồn, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh. Di chúc của Người vừa được xem là cương lĩnh chiến lược, vừa là chương trình hành động của đất nước ta không chỉ ngày hôm nay mà cho đến mãi mai sau.

   Nửa thế kỷ qua, Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước và cùng cả nước thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chặng đường phát triển, từng giai đoạn vượt khó khăn, trở ngại để vững bước trưởng thành đều có dấu ấn của việc học tập và làm theo những điều Bác Hồ đã căn dặn trong Di chúc.

   Với niềm tin và tự hào ấy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguồn sáng dẫn đường. Đó thực sự là một di sản thiêng liêng mà Bác Hồ để lại cho muôn đời sau.

   Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

Người giới thiệu: Ngô Thị Thanh Tiên
 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin tức
Khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2019, Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố tặng giấy khen cho 08 tập thể và 08 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019.


  Hội sách “Ngày hội văn hóa đọc”
  Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020
Giới thiệu thư viẹn
THƯ VIỆN - TƯ LIỆU


Thông tin thư viện
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (62) 2019


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (61) 2019
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (60) 2019
Ý kiến trao đổi
Tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia - TS. Trần Tuấn Duy


  Đôi điều suy nghĩ về chương trình khởi nghiệp cho sinh viên Học viện Cán bộ (ThS. Phan Minh Chí)
  Lợi ích của người dân khi xây dựng đô thị thông minh - ThS. Nguyễn Thị Ngọc
Số lượt truy cập
26441421
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động