Giới thiệu sách mới
Giới thiệu sách: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn sáng dẫn đường”

Đã 50 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, cũng là 50 năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người. Từ khi đất nước thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà, đặc biệt những diễn biến lịch sử và thực tiễn cách mạng rất sinh động, phong phú trong giai đoạn Đổi mới, phát triển và hội nhập càng giúp chúng ta hiểu rõ hơn những lời căn dặn sâu sắc trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

   Khi Người nói về Đảng, là nhắc nhở chúng ta giữ truyền thống đoàn kết, nhất trí, thực hành dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.

   Khi Người đề cập đến thế hệ đoàn viên thanh niên nói riêng hay nhân dân lao động nói chung, là yêu cầu Đảng, Nhà nước chăm lo cho thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng, có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, luôn quan tâm đến việc đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

   Khi Người dự báo về cuộc kháng chiến chống Mỹ, là khẳng định một niềm tin tất thắng các giá trị chính nghĩa, cùng những việc phải làm để xây dựng lại đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

   Khi Người nói về phong trào cộng sản, là nhắc nhở chúng ta thường xuyên xây dựng, giữ gìn, củng cố tình đoàn kết với các nước anh em, bè bạn, mở rộng quan hệ quốc tế, tích cực phát huy vai trò chủ động của Việt Nam vào cách mạng thế giới.

   Và khi Người nói “về việc riêng”, cũng là chỉ dẫn cho mỗi chúng ta cách làm người chân chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

   Như thế, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của một con người - một lãnh tụ đối với đất nước, dân tộc, với toàn dân, toàn Đảng mà còn có giá trị như một công trình lý luận về xây dựng và củng cố Đảng cầm quyền, một tác phẩm bàn về xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, một phác thảo lớn về chiến lược phát triển và hội nhập của đất nước ta. Đó là tầm vóc vĩ đại của trí tuệ, tư tưởng, tâm hồn, đạo đức, nhân cách Hồ Chí Minh. Di chúc của Người vừa được xem là cương lĩnh chiến lược, vừa là chương trình hành động của đất nước ta không chỉ ngày hôm nay mà cho đến mãi mai sau.

   Nửa thế kỷ qua, Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước và cùng cả nước thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi chặng đường phát triển, từng giai đoạn vượt khó khăn, trở ngại để vững bước trưởng thành đều có dấu ấn của việc học tập và làm theo những điều Bác Hồ đã căn dặn trong Di chúc.

   Với niềm tin và tự hào ấy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu cuốn sách Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguồn sáng dẫn đường. Đó thực sự là một di sản thiêng liêng mà Bác Hồ để lại cho muôn đời sau.

   Trung tâm Thông tin – Thư viện Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc.

Người giới thiệu: Ngô Thị Thanh Tiên
 

CÁC TIN BÀI KHÁC:

Xem tin theo ngày

Ngày
Tin tức
Học viện Cán bộ dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chiều ngày 19 tháng 8 năm 2019 đoàn đại biểu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh do TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện làm Trưởng đoàn tới dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhân dịp Kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2019) tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.


  Hội nghị Cán bộ - Viên chức năm học 2019 - 2020
  Khai mạc Hội thi “Học viên học giỏi lý luận chính trị 2019”
Giới thiệu thư viẹn
THƯ VIỆN - TƯ LIỆU


Thông tin thư viện
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (60) 2019


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 05 (58) 2018
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (52) 2017
Ý kiến trao đổi
Sử dụng Google Calendar để quản lý công việc hiệu quả - ThS. Nguyễn Thị Ngọc


  Giới thiệu Luật Cảnh sát biển Việt Nam - ThS. Trần Tuấn Duy
  Chính sách thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung
Số lượt truy cập
26165713
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động