Lịch Học tập
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 14/01/2018 đến ngày 19/01/2019 (6/1/2019 08:17)

Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 07/01/2018 đến ngày 12/01/2019 (6/1/2019 08:17)

Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019 (29/12/2018 17:03)

Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 24/12/2018 đến ngày 29/12/2017 (22/12/2018 21:09)


Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 17/12/2018 đến ngày 22/12/2017 (14/12/2018 16:16)

Các tin khác:
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 10/12/2018 đến ngày 15/12/2017  (8/12/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 03/12/2018 đến ngày 08/12/2017  (1/12/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 26/11/2018 đến ngày 01/12/2017  (23/11/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 19/11/2018 đến ngày 24/11/2017  (17/11/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 12/11/2018 đến ngày 17/11/2017  (10/11/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 05/11/2018 đến ngày 11/11/2017  (3/11/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 29/10/2018 đến ngày 4/11/2017  (27/10/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 22/10/2018 đến ngày 27/10/2017  (20/10/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 15/10/2018 đến ngày 20/10/2017  (13/10/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 08/10/2018 đến ngày 13/10/2017  (6/10/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 01/10/2018 đến ngày 06/10/2017  (29/9/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 24/9/2018 đến ngày 29/9/2017  (22/9/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 17/9/2018 đến ngày 22/9/2017  (15/9/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 10/9/2018 đến ngày 15/9/2017  (9/9/2018)
Lịch học tập các lớp tuần lễ từ 03/9/2018 đến ngày 08/9/2017  (2/9/2018)
Tuyển sinh và thông báo
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019 CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, BỒI DƯỠNG, CỬ NHÂN, CAO HỌC


  Thông báo về việc thu học phí môn Giáo dục quốc phòng và An ninh Hệ đại học chính quy khóa III
  Thông báo về việc thu phí Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2019 Hệ đại học chính quy khóa I, II
điểm thi
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC151
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H621 Quận 3
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H610 Quận 3
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H594 Sở Y tế
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC166
Hoạt động đào tạo
Khai giảng 02 lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K69.B23, K69.B24

Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2018, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng 02 lớp Cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung niên khóa 2018 – 2020, mang ký hiệu K69.B23, K69.B24.


  Khai giảng 02 lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận Chính trị
  Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính TC174, TC175
Số lượt truy cập
24390871
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động