Hoạt động đào tạo
Chương trình đào tạo các lớp Trung cấp Quản lý nhà nước hệ tại chức

Tổng số tiết: 1154
Giảng dạy: 705
Thảo luận, kiểm tra, thi hết môn: 299
Thực tế + Thực tập: 70
Thi tốt nghiệp: 50
Dự trữ: 30

STT MÔN HỌC
Lên lớp
Thảo luận (hoặc BT thu hoạch)
Kiểm tra học phần
Ôn tập thi
Thi hết môn
Tổng số tiết
1 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 24 8 4 8 3 47
  * Nguồn gốc, bản chất Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam      
  * Những vấn đề chung về Nhà nước      
  * Bộ máy Nhà nước Cộng hòa XHCNVN      
  * Cơ quan quyền lực Nhà nước      
  * Tòa án nhân dân - Viện kiểm sát nhân dân      
2 Những vấn đề chung về Pháp luật 40 8 4 8 3 63
  * Nguồn gốc, bản chất pháp luật       
  * Mối quan hệ giữa pháp luật với kinh tế, chính trị, đạo đức và ý thức pháp luật trong xã hội       
  * Hình thức của pháp luật XHCN và trình tự xây dựng pháp luật      
  * Hành vi hợp pháp, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý       
  * Qui phạm pháp luật      
  * Áp dụng qui phạm pháp luật      
  * Quan hệ pháp luật XHCN       
  * Ý thức pháp luật XHCN      
  * Hệ thống pháp luật XHCN       
  * Pháp chế và trật tự pháp luật XHCN      
3 Luật hành chính 40 8 6 8 8 70
4 Luật hình sự-tố tụng hình sự 46 16 6 8 3 79
5 Luật dân sự- tố tụng dân sự 24 22 6  KT2 56
6 Một số vấn đề cơ bản về pháp luật trong hoạt động kinh tế và luật đất đai 24 12 4  KT2 38
7 Quản lý hành chính công vụ 22 8 6  KT2 38
8 Lý luận quản lý Nhà nước 38 4 2 4 3 51
  * Các yếu tố QLNN       
  * Tính chất và nguyên tắc QLNN      
  * Chức năng QLNN      
  * Hình thức và phương pháp QLNN      
  * Hiệu lực, hiệu quả QLNN      
  * Quyết định QLNN      
  * Cải cách nền hành chính Nhà nước       
9 Quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực 124 16 3  Viết TL 143
  * Quản lý Nhà nước vĩ mô 16      
  * QLNN trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại 12      
  * Nhà nước quản lý các doanh nghiệp 16     
  * QLNN về dân số-lao động và BTXH 16     
  * QLNN trên lĩnh vực văn hóa-tư tưởng 18     
  * QLNN trên lĩnh vực an ninh-quốc phòng 16     
  * QLNN về thuế 16     
  QLNN về ngân sách 16     
10 Nghiệp vụ và kỹ thuật hành chính 158 20 4  3 185
11 Tâm lý học 28 8   KT2 40
12 Hệ thống kế toán Nhà nước và thống kê - phân tích kinh tế trong QLNN 28 8 2  KT2 40
13 Chính trị phổ thông 109 24 6 8 3 
150

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 249 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 13
tin tức
Khai giảng khoá Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ đánh giá chất lượng giáo dục năm 2020

Với mục đích trang bị những kiến thức cơ bản để thực hiện quá trình tự đánh giá theo Bộ Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục (TT12/2017/TT- BGDĐT) và chuẩn bị cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục, sáng ngày 06 tháng 7 năm 2020, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng khoá Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ đánh giá chất lượng giáo dục năm 2020.


  Lễ Kết nạp Đảng viên
  Lễ Kết nạp Đảng viên
Tuyển sinh và thông báo
Thông báo V/v tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển học bạ Trung học phổ thông


  Thông báo V/v tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển thẳng
  Thông báo Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Ngạch chuyên viên chính Đợt 1 năm 2020
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (68) 2020


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (66) 2020
Ý kiến trao đổi
Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương (ThS. Nguyễn Thị Kim Dung)


  Một số điểm mới cần lưu ý về biên chế công chức theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP (ThS. Đinh Thị Trang)
  Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới (ThS. Phan Trần Mai Phương)
Số lượt truy cập
27722719
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động