ý kiến trao đổi
THỰC HIỆN QUI CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ Ở TRƯỜNG CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (30/7/2011 11:32)

TRƯỜNG CÁN BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (30/7/2011 11:26)

Thực hiện chủ trương của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc nâng cao năng lực hội nhập cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt của các sở, ban, ngành, quận, huyện của thành phố, sau khi Hiệp Định Thương Mại Việt-Mỹ có hiệu lực (tháng 12-2001), đầu năm 2002 Trường Cán Bộ Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức “DOANH NGHIỆP VÀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI VIỆT-MỸ” mỗi lớp kéo dài trong 3 ngày, thu hút 215 cán bộ quản lý các tổng công ty 90 và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Để việc thanh toán qua thẻ ATM được thuận tiện (30/7/2011 11:24)

Bức thư của Bác (30/7/2011 11:23)

Quan điểm của Hồ Chí Minh về xã hội Xã hội Chủ nghĩa (30/7/2011 11:22)

Vấn đề đạo đức trong đào tạo nguồn nhân lực hiện nay ở nước ta (30/7/2011 11:19)

Quyền tiếp cận thông tin lý luận và thực tiễn ở Việt Nam (30/7/2011 11:17)

Hiểu thế nào cho đúng về thẩm quyền xử phạt hành chính? (30/7/2011 11:16)

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của nhân dân (30/7/2011 11:14)


Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các Doanh nghiệp Nhà nước ở Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn hiện nay - thực trạng và giải pháp (30/7/2011 11:01)

Các tin khác:
TIN HỘI THẢO NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN  (30/7/2011)
Kỹ năng tư duy của chủ tịch ủy ban nhân dân phường  (30/7/2011)
Xây dựng văn hóa thị dân - một nội dung cơ bản và cấp bách của việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.  (29/7/2011)
Xây dựng văn hóa thị dân - một nội dung cơ bản và cấp bách của việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.  (29/7/2011)
Một số lỗi thường gặp ở môn nhà nước- pháp luật  (29/7/2011)
Tiếp tục bàn việc đổi mới nội dung và phương pháp học tập Triết học Mác – Lênin  (29/7/2011)
Đảng và vấn đề xây dựng chính quyền nông thôn, chính quyền đô thị  (29/7/2011)
Vấn đề “Trước hết ”… trong di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh  (29/7/2011)
Một vài ý kiến về việc xây dựng “Nhà nước pháp quyền” ở Việt Nam hiện nay  (29/7/2011)
VẤN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG  (29/7/2011)
Hiển thị kết quả từ 481 - 500 trong 518 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 26
tin tức
Khai giảng 05 lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị

Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và giảng viên lý luận chính trị năm 2021, sáng ngày 14 tháng 6 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ Khai giảng 05 lớp Tập huấn giáo trình Trung cấp Lý luận Chính trị cho giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương bằng hình thức trực tuyến qua các điểm cầu truyền hình.


  Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay góp phần cùng Thành phố và cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19
  Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh chung tay chống dịch Covid-19
Tuyển sinh
Thông báo thay đổi cách thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 (Phương thức xét tuyển học bạ Trung học phổ thông)


  Danh sách sinh viên đủ điều kiện được học song song hai ngành văn bằng 1 chính quy đợt xét năm 2021
  Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"
Tạp chí Khoa học phát triển nhân lực
Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 03 (03) 2021


  Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 02 (02) 2021
  Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực số 01 (01) 2021
thông tin khoa học
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên “Tư tưởng thân dân của các nhà tư tưởng Việt Nam”

Chiều ngày 17 tháng 5 năm 2021, Hội đồng Khoa Lý luận cơ sở (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Tư tưởng thân dân của các nhà tư tưởng Việt Nam” do sinh viên Thái Mạnh Tường làm chủ nhiệm đề tài.


  Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở “Công tác phát triển đảng viên là người Hoa tại Đảng bộ Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay – Thực trạng và giải pháp”
  Họp Hội đồng thẩm định Tài liệu học tập Anh văn chuyên ngành Chính trị học
Số lượt truy cập
29473579
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động