ý kiến trao đổi
Chất lượng tổ chức cơ sở Đảng trong các Doanh nghiệp Nhà nước ở Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn hiện nay - thực trạng và giải pháp (30/7/2011 11:01)

TIN HỘI THẢO NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN (30/7/2011 10:41)

Ngày 27 tháng 8 năm 2007, tại Trường Cán bộ Thành phố số 129 Đinh Tiên Hoàng phường 3 Quận Bình Thạnh đã diễn ra Hội thảo khoa học về "Nhà nước và Pháp quyền" với sự tham dự của các nhà khoa học, các giảng viên, các chuyên gia đến từ Ban Tổ chức Thành ủy, Học viện Chính trị Hành chính khu vực II, Viện Nghiên cứu xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học xã hội - Nhân văn, Trường Đại học Luật Thành phố và Trường Cán bộ Thành phố.

Kỹ năng tư duy của chủ tịch ủy ban nhân dân phường (30/7/2011 10:38)

Hiệu quả hoạt động của Uy ban nhân dân Phường được bảo đảm bằng hiệu quả hoạt động của tập thể Uy ban nhân dân và các thành viên khác của Uy ban nhân dân.

Xây dựng văn hóa thị dân - một nội dung cơ bản và cấp bách của việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. (29/7/2011 18:03)

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất trong cả nước, là trung tâm về nhiều mặt của đất nước và trong tương lai, sẽ là một trung tâm lớn về nhiều mặt của khu vực Đông Nam Á.

Xây dựng văn hóa thị dân - một nội dung cơ bản và cấp bách của việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. (29/7/2011 17:55)

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất trong cả nước, là trung tâm về nhiều mặt của đất nước và trong tương lai, sẽ là một trung tâm lớn về nhiều mặt của khu vực Đông Nam Á.

Một số lỗi thường gặp ở môn nhà nước- pháp luật (29/7/2011 17:49)

Tiếp tục bàn việc đổi mới nội dung và phương pháp học tập Triết học Mác – Lênin (29/7/2011 17:48)

Triết học Mác – Lê Nin, xét ở mặt mục đích chính là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về thế giới. Do đó, học tập, nghiên cứu, giảng dạy triết học triết học Mác - Lê Nin phải nhằm hình thành cho được hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về thế giới cho người học.

Đảng và vấn đề xây dựng chính quyền nông thôn, chính quyền đô thị (29/7/2011 17:47)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thông qua các Nghị quyết như: NQ 8 (khóaVII), NQ 3, 6, 7 (Khóa VIII), Thủ tướng ban hành quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, chương trình thực hiện cải cách trên bốn nội dung:

Vấn đề “Trước hết ”… trong di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (29/7/2011 17:46)

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Tên tuổi của Người gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân.


Một vài ý kiến về việc xây dựng “Nhà nước pháp quyền” ở Việt Nam hiện nay (29/7/2011 17:45)

Như chúng ta đều biết, cho đến nay những vấn đề như “Nhà nước pháp quyền”, “Kinh tế thị trường” đều được hiểu là những thành tựu chung của sự phát triển của nhân loại đến CNTB chứ không phải là tài sản riêng của CNTB, đó là những vấn đề mang tính quy luật chung trong sự phát triển của xã hội.

Các tin khác:
VẤN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG  (29/7/2011)
CẦN SỚM ĐIỀU CHỈNH LẠI NHỮNG ĐIỂM CHƯA PHÙ HỢP TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2007/QĐ-UB CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ, KHU PHỐ  (29/7/2011)
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  (29/7/2011)
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO, MỘT HOẠT ĐỘNG CẦN THIẾT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ  (29/7/2011)
TÌM HIỂU NỘI DUNG PHÁP LỆNH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  (29/7/2011)
CÁCH THỨC ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  (29/7/2011)
GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ  (29/7/2011)
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  (29/7/2011)
ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ ĐẶC SẮC CỦA HỒ CHÍ MINH  (29/7/2011)
BÀN VỀ ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  (29/7/2011)
Hiển thị kết quả từ 401 - 420 trong 429 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 22
tin tức
Khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2019, Đảng ủy Học viện Cán bộ Thành phố tặng giấy khen cho 08 tập thể và 08 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2019.


  Hội sách “Ngày hội văn hóa đọc”
  Lễ Khai giảng năm học 2019 – 2020
Tuyển sinh
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ỨNG VIÊN TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT TUYỂN DỤNG NĂM 2018)


  THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018
  Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đạt thành tích cao Kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019
điểm thi
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC151
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H621 Quận 3
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H610 Quận 3
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H594 Sở Y tế
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC166
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (62) 2019


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (61) 2019
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (60) 2019
thông tin khoa học
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X) của Đảng bộ khối doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2019, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X) của Đảng bộ khối doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do ThS. Tạ Châu Phú làm chủ nhiệm.


  Hội thi Giảng viên dạy Giỏi năm 2019 – Đợt 4
  Hội thảo khoa học “Trao đổi, kết nối việc làm cho sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”
Số lượt truy cập
26441534
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động