ý kiến trao đổi
BÀN VỀ ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (29/7/2011 17:36)

Góp phần “Xây dựng Đảng” (29/7/2011 17:28)

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT 49-NQ/TW VÀ CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐẾN 2020 (29/7/2011 17:28)

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định một trong các đặc trưng cơ bản của xã hội XHCN hiện nay là :"xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản".

Làm thế nào để giảng dạy tốt? Nhìn từ giác độ nghiên cứu! (phỏng dịch từ Teaching Methodology Handbook) (29/7/2011 17:27)

Trong hơn 100 năm qua, đã có hơn 1.000.000 bài báo, 200.000 công trình nghiên cứu và 250.000 luận án về giáo dục đã được bảo vệ.

CẦN ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (29/7/2011 17:26)

Chương trình đào tạo trung cấp quản lý Nhà nước hệ tại chức là một trong những loại hình đào tạo dài hạn chính của Trường Cán bộ Thành phố hiện nay.

CHÚ TRỌNG HƯỚNG “TƯ DUY XÃ HỘI” (29/7/2011 17:23)

Sự phát triển của đất nước phụ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó phương pháp tư duy của con người nói chung và các cấp lãnh đạo nói riêng đóng vai trò hết sức quan trọng , nhất là trong bối cảnh rộn ràng đón đợi ,thích ứng với điều kiện và tư thế mới của Việt Nam.

NÂNG CAO DÂN TRÍ, ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NÔNG DÂN LÀ GÓP PHẦN HỘI NHẬP (29/7/2011 17:08)

Ths. Phan Văn Điền Trường Cán bộ TP. HCM Bài tham luận Hội thảo khoa học: Nông thôn trên đường hội nhập. Cần Thơ, ngày 15 tháng 8 năm 2006

MỘT VÀI Ý KIẾN VỀ BÀI : “ĐỔI MỚI TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ – VIỆC LÀM CẦN KÍP CỦA ĐẢNG HIỆN NAY” CỦA TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG, ĐĂNG TRONG SỐ NỘI SAN TRAO ĐỔI SỐ 2 (4/2006) CỦA TRƯỜNG CÁN BỘ TPHCM (29/7/2011 17:07)

Trong báo cáo của BCH.TW khóa IX tại ĐH X có nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan của khuyết điểm là tư duy của Đảng trên nhiều lĩnh vực, trong đó có việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, chậm đổi mới. Do đó khi đọc bài “Đổi mới tư duy của Đảng về Hệ thống chính trị – việc làm cần kíp của Đảng hiện nay” tôi tán đồng cách đặt vấn đề của tác giả.

ĐỔI MỚI TƯ DUY CỦA ĐẢNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ – VIỆC LÀM CẦN KÍP CỦA ĐẢNG HIỆN NAY (29/7/2011 17:07)

Hai mươi năm đổi mới, đất nước ta đã phát triển vượt bậc, vươn lên một tầm cao mới chưa từng có trong lịch sử dân tộc, nhất là trên các mặt phát triển kinh tế – xã hội. Có thành tựu đó là do nỗ lực của toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong bối cảnh đất nước, khu vực và quốc tế đứng trước những thử thách vô cùng gay gắt.


KHÁI NIỆM: SÀI GÒN HỌC; MÔN HỌC VỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; MÔN HỌC VỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC (29/7/2011 17:04)

Môn học về Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức được Trường Cán bộ xây dựng và đưa vào chương trình đào tạo; đó là cả một quá trình vừa nghiên cứu vừa giảng dạy, tập trung vào những vấn đề: mục tiêu; đối tượng; khái niệm cơ bản; phương pháp; kết cấu chương trình; nội dung cụ thể…Trong chuyên đề này chúng tôi xin được trình bày một số khái niệm cơ bản về môn học.

Các tin khác:
Hiển thị kết quả từ 401 - 410 trong 410 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 21
tin tức
Giảng viên khoa Đại cương đi nghiên cứu thực tế tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi

Thực hiện Quy chế giảng viên của Học viện Cán bộ, trên cơ sở Hướng dẫn 257/HD-HVCTQG của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về hoạt động đi thực tế của cán bộ, giảng viên trường Chính trị, đồng thời thực hiện nhiệm vụ hàng năm về giảng dạy kết hợp công tác xã hội.


  Lễ Kết nạp Đảng viên
  Lễ Kết nạp Đảng viên
Tuyển sinh
Thông báo - về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018 - 2019 Hệ đại học chính quy


  Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên chính - Đợt 1 năm 2019
  Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước Chương trình Chuyên viên - Đợt 1 năm 2019
điểm thi
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC151
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H621 Quận 3
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H610 Quận 3
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H594 Sở Y tế
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC166
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 05 (58) 2018


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (52) 2017
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 06 (59) 2018
thông tin khoa học
Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Công tác quản lý sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 13 tháng 3 năm 2019, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Công tác quản lý sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do TS. Lê Bí Bo làm chủ nhiệm.


  Hội nghị Tổng kết lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) năm 2018
  Cụm thi đua số 1 họp Tổng kết sáu tháng cuối năm 2018 tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Số lượt truy cập
25056385
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động