ý kiến trao đổi
Xây dựng văn hóa thị dân - một nội dung cơ bản và cấp bách của việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. (29/7/2011 17:55)

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị lớn nhất trong cả nước, là trung tâm về nhiều mặt của đất nước và trong tương lai, sẽ là một trung tâm lớn về nhiều mặt của khu vực Đông Nam Á.

Một số lỗi thường gặp ở môn nhà nước- pháp luật (29/7/2011 17:49)

Tiếp tục bàn việc đổi mới nội dung và phương pháp học tập Triết học Mác – Lênin (29/7/2011 17:48)

Triết học Mác – Lê Nin, xét ở mặt mục đích chính là hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về thế giới. Do đó, học tập, nghiên cứu, giảng dạy triết học triết học Mác - Lê Nin phải nhằm hình thành cho được hệ thống quan điểm duy vật biện chứng về thế giới cho người học.

Đảng và vấn đề xây dựng chính quyền nông thôn, chính quyền đô thị (29/7/2011 17:47)

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thông qua các Nghị quyết như: NQ 8 (khóaVII), NQ 3, 6, 7 (Khóa VIII), Thủ tướng ban hành quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 phê duyệt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, chương trình thực hiện cải cách trên bốn nội dung:

Vấn đề “Trước hết ”… trong di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (29/7/2011 17:46)

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Tên tuổi của Người gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Cả cuộc đời và sự nghiệp của Người là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tận trung với nước, tận hiếu với dân.

Một vài ý kiến về việc xây dựng “Nhà nước pháp quyền” ở Việt Nam hiện nay (29/7/2011 17:45)

Như chúng ta đều biết, cho đến nay những vấn đề như “Nhà nước pháp quyền”, “Kinh tế thị trường” đều được hiểu là những thành tựu chung của sự phát triển của nhân loại đến CNTB chứ không phải là tài sản riêng của CNTB, đó là những vấn đề mang tính quy luật chung trong sự phát triển của xã hội.

VẤN ĐỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG (29/7/2011 17:44)

CẦN SỚM ĐIỀU CHỈNH LẠI NHỮNG ĐIỂM CHƯA PHÙ HỢP TRONG QUYẾT ĐỊNH SỐ 72/2007/QĐ-UB CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ DÂN PHỐ, KHU PHỐ (29/7/2011 17:43)

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (29/7/2011 17:43)


ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO, MỘT HOẠT ĐỘNG CẦN THIẾT GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ (29/7/2011 17:42)

Các tin khác:
TÌM HIỂU NỘI DUNG PHÁP LỆNH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  (29/7/2011)
CÁCH THỨC ÁP DỤNG HÌNH THỨC XỬ PHẠT BỔ SUNG CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  (29/7/2011)
GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ  (29/7/2011)
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH  (29/7/2011)
ĐỘC LẬP DÂN TỘC GẮN LIỀN VỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI – TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ ĐẶC SẮC CỦA HỒ CHÍ MINH  (29/7/2011)
BÀN VỀ ỨNG XỬ VĂN HÓA TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  (29/7/2011)
Góp phần “Xây dựng Đảng”  (29/7/2011)
MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ QUYẾT 49-NQ/TW VÀ CHIẾN LƯỢC CẢI CÁCH TƯ PHÁP ĐẾN 2020  (29/7/2011)
Làm thế nào để giảng dạy tốt? Nhìn từ giác độ nghiên cứu! (phỏng dịch từ Teaching Methodology Handbook)  (29/7/2011)
CẦN ĐÁNH GIÁ LẠI HIỆU QUẢ SAU ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRUNG CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  (29/7/2011)
Hiển thị kết quả từ 481 - 500 trong 505 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 26
tin tức
Nhân sự mới Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Quy định số 09-Qđi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sáng ngày 12 tháng 4 năm 2021. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố:


  Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026
  Khối Thi đua 22 trao học bổng “Nâng bước em đến trường” tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ
Tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh đại học, hình thức vừa làm vừa học, văn bằng 1, đợt 2, năm học 2020 - 2021


  Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính năm 2021
  Thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021
Tạp chí Khoa học phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số 01 (01) 2021


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 03 (68) 2020
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 02 (67) 2020
thông tin khoa học
Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo Cử nhân Luật – Thực trạng và giải pháp”

Nhằm hướng tới mục đích đánh giá, cập nhật, điều chỉnh chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Luật cho phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu xã hội, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu người học tại Học viện Cán bộ. Lúc 8g30 ngày 05 tháng 4 năm 2021, Khoa Luật tổ chức Hội thảo khoa học “Chương trình đào tạo Cử nhân Luật – Thực trạng và giải pháp” được diễn ra tại hội trường C2.6, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.


  Lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên
  Sinh hoạt chuyên đề về Phương pháp dạy – học phát âm Tiếng Anh
Số lượt truy cập
28931100
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động