Tổ chức lớp học Cảm tình Đảng

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Tổ chức lớp học Cảm tình Đảng

Trong hai ngày 05 & 06/5/2006 Ban Chấp hành Đoàn Trường Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp học Cảm tình Đảng dành cho 89 đoàn viên ưu tú thuộc 7 chi đoàn học viên và chi đoàn cơ quan.
Tại buổi học, đoàn viên đã được học những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên XHCN ở nước ta; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam… do thầy Trương Hồng – Trưởng Phòng Đào tạo và thầy Dương Xuân Lộc – Trưởng khoa Xây dựng Đảng Trường Cán bộ Tp. Hồ Chí Minh giảng dạy.
Đây là một trong những lớp học được mở hàng năm tại trường nhằm chuẩn bị cho quá trình kết nạp Đảng đối với các đoàn viên ưu tú trong trường.

Bản in