Khai giảng lớp Bồi dưỡng đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

26/09/2022
Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo.

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Khai giảng lớp Bồi dưỡng Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022

21/09/2022
Ngày 20 tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Học viện Cán bộ tổ chức đánh giá, lựa chọn đề tài gửi tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022

21/09/2022
Thực hiện Quyết định số 733-QĐ/HVCB ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn đề tài gửi tham gia Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng), chiều ngày 19 tháng 9 năm 2022, Hội đồng đã tiến hành họp xét, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đăng ký tham gia Giải thưởng.

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2021 - 2022

19/09/2022
Nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên; khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học, sáng ngày 18/9/2022, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học 2021 - 2022, triển khai các nội dung năm học 2022 - 2023.

Tổ chức lớp kỹ năng "Xác lập mục tiêu và kế hoạch học tập, rèn luyện" dành cho sinh viên

19/09/2022
Thực hiện chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên năm học, với mục đích cung cấp những kỹ năng cơ bản, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố trong quá trình học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động tại Học viện, sáng ngày 17/9/2022, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Học viện phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố tổ chức lớp kỹ năng “Xác lập mục tiêu và kế hoạch học tập, rèn luyện”.

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2022

19/09/2022
Chiều ngày 16 tháng 9 năm 2022, tại Học viện Cán bộ Thành phố, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng Ban, Phó trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương của các tỉnh khu vực phía Nam (lớp thứ 3).