Phan Trần Điền

Cập nhật ngày: 25/10/2021


ThS. Phan Trần Điền
Giảng viên Tin học
Email: p.tdien@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố:
1. Tin học văn phòng. (2028-38295589). Thành viên đề tài khoa học cấp cơ sở.
2. Đề cương giảng dạy học phần Ms Word. (2003). Thành viên đề tài khoa học cấp cơ sở.
3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chứctại trường cán bộ thành phố Hồ Chí Minh. (2014). Thành viên đề tài khoa học cấp cơ sở.
4. Hệ thống thông tin quản lý. (2019). Thành viên biên soạn Tài liệu học tập tại Học viện Cán Bộ.
5. Tin học Đại Cương. (2020). Chủ biên Tài liệu học tập tại Học viện Cán bộ thành phố.
6. Thông tin và Truyền Thông – Cơ quan của Bộ Thông Tin và Truyền Thông. (2019). Phòng chống tấn công máy tinh sử dụng thiết bị HID.
7. Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hoạt động của cán bộ công chức – một số kiến nghị đối với thành phố Hồ Chí Minh. (2019). Hội thảo quốc tế HCA – Lào.
8. Giải pháp an toàn thông tin cho doanh nghiệp việt nam hiện nay. (2019). Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực.

Thành tích đã đạt được
- Đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi năm học 2017.
- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2017, 2018-2019.
- Giấy khen của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

Bản in