Nhân sự mới

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Sáng ngày 22 tháng 8 năm 2016 đồng chí Nguyễn Thanh Hồng – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị thừa lệnh Ban Giám đốc công bố các quyết định về thành lập mới các đơn vị trực thuộc và nhân sự tại các đơn vị.

Thành lập mới Trung tâm hỗ trợ đào tạo và công tác sinh viên do ThS. Hà Trung Thành làm Giám đốc, ThS. Nguyễn Thị Minh Ngân, ThS. Lê Bí Bo làm Phó Giám đốc. Phòng Công tác Chính trị do đồng chí Đoàn Nguyễn Thùy Trang làm Trưởng phòng. Khoa Đại cương do TS. Lê Thị Linh Trang làm Trưởng khoa, ThS. Phạm Trí Cường làm Phó khoa.
Bổ nhiệm ThS. Trần Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Nghiệp vụ & Ngoại ngữ thay cho đồng chí Hà Trung Thành.

Bản in