Nguyễn Thị Thu

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Nguyễn Thị Thu

GIẢNG VIÊN

Email: n.tthu@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên tạp chí
Từ chính sách kinh tế mới của V.Lênin đến tư tưởng kinh tế Hồ Chí Minh và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay, (2017), Tạp chí Phát triển Nhân lực Số (6) 2017. ISSN: 1859 2732

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong định hướng thúc đẩy công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, (2020), Hội thảo khoa học tổ chức tại Bà Rịa – Vũng Tàu
2. Một vài giải pháp tăng cường quản lý sinh viên, (2018), Toạ đàm khoa học tổ chức tại Học viện Cán bộ

- Các sách, tài liệu học tập
Phong cách tư duy Hồ Chí Minh (Đồng chủ biên), (2021), Sách tham khảo – Nhà xuất bản Đại học Huế

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 về đạt giải Nhì hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bản in