Ngô Tôn Quyền

Cập nhật ngày: 01/11/2021


ThS. Ngô Tôn Quyền
Phó Trưởng phòng phụ trách Khảo thí và đảm bảo chất lượng
Email: n.tquyen@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
   Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến hàng năm

Bản in