Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: Công tác quản lý sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 01/10/2020
Chiều ngày 13 tháng 3 năm 2019, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Công tác quản lý sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do TS. Lê Bí Bo làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu có: TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch hội đồng; TS. Vũ Toản – Phản biện 1; ThS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang – Phản biện 2; ThS. Nguyễn Thị Bưởi - Ủy viên: ThS. Thạch Kim Hiếu - Ủy viên, thư ký.

   Đề tài đã được Hội đồng thông qua và đạt yêu cầu của đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việc

TS. Lê Bí Bo báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Nhóm tác giả cùng Hội đồng nghiệm thu đề tài

Tin, ảnh: N.Thảo

Bản in
Các bài viết khác