Họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Sáng ngày 02 tháng 02 năm 2015 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức buổi Họp mặt “Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2015) và trao huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng”.

Đến dự có đồng chí Ngô Thúy Ngọc – Ủy viên thường vụ, Chủ nghiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Văn Nhứt – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Cán bộ; PGS.TS. Nguyễn Văn Trình – Giám đốc Học viện Cán bộ và toàn thể các đồng chí Đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện Cán bộ tham dự.

 TS. Nguyễn Văn Nhứt thay mặt Đảng ủy phát biểu khai mạc và khẳng định niềm tự hào to lớn về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, tự hào về Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện… Đảng đã lãnh đạo dân tộc Việt Nam làm nên những chiến thắng vĩ đại trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân – cũng như lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh đã thu được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử.

 TS. Nguyễn Việt Hùng – Trưởng Khoa Xây dựng Đảng ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay.
 
Đ/c Ngô Thúy Ngọc trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đ/c Trần Văn Khánh
 
Đ/c Ngô Thúy Ngọc trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Đinh Phương Duy
 
 Trong dịp này Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đ/c Trần Văn Khánh và trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đ/c Đinh Phương Duy.
 TS. Nguyễn Văn Nhứt – Phó Bí thư Đảng ủy thay mặt cho Đảng ủy trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 và phương hướng lãnh đạo của Đảng ủy năm 2015.
 Thay mặt cho Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đ/c Ngô Thúy Ngọc phát biểu đóng góp ý kiến cho hoạt động của Đảng bộ Học viện Cán bộ trong thời gian sắp tới.
Bản in