Học viện Cán bộ tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học bằng hình thức trực tuyến

Cập nhật ngày: 14/10/2021
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Công tác dân vận của hệ thống chính trị cấp huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh”, do TS. Nguyễn Thị Vân - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở làm chủ nhiệm và Thầy Cô cộng tác viên tham gia.

   Hội đồng có: TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ, Chủ tịch Hội đồng; TS. Hoàng Mạnh Tưởng -Phó Trưởng Khoa Dân vận và Tôn giáo, Học viện Chính trị Khu vực II, phản biện 1; đồng chí Huỳnh Văn Hồng Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, phản biện 2; TS. Trần Thị Hà Vân - Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ, Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh - Giảng viên Khoa Quản lý hành chính, Ủy viên kiêm thư ký.

   Đề tài đã được Hội đồng thông qua và đạt loại khá.

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việc

TS. Nguyễn Thị Vân đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu

Hình ảnh Hội đồng làm việc bằng hình thức trực tuyến

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác