Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh - đợt 3

Cập nhật ngày: 31/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HVCB ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố về triển khai biên soạn và xác lập bản quyền tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh, sáng ngày 31 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức 02 Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh (Hội đồng số 7 và 8).

   Hội đồng 7 thẩm định 05 chuyên đề gồm: Chuyên đề 13, 14, 17, 18, 19 phần Kiến thức chung. Hội đồng thẩm định gồm có: TS. Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên phản biện 1; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên phản biện 2; TS. Trần Tuấn Duy, Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộ - Ủy viên và TS. Lê Bí Bo, Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, Học viện Cán bộ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

   Hội đồng 8 thẩm định 04 chuyên đề gồm: Chuyên đề 15, 16, 21 phần Kiến thức chung và chuyên đề 16 phần Nghiệp vụ và kỹ năng. Hội đồng thẩm định gồm có: TS. Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện - Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Thành phố - Ủy viên phản biện 1; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh - Ủy viên phản biện 2; TS. Nguyễn Văn Nhứt, Nguyên Trưởng khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ - Ủy viên; và TS. Phạm Ngọc Lợi, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện Cán bộ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

   Các hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý quan trọng về nội dung và thể thức của từng tài liệu, từ đó giúp các tác giả bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu bồi dưỡng.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định chuyên đề:

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

.

Bản in
Các bài viết khác