Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh

Cập nhật ngày: 18/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/HVCB ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố về triển khai biên soạn và xác lập bản quyền tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh, ngày 17 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức 04 Hội đồng thẩm định tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo các chức danh.

   Hội đồng 1 thẩm định 05 chuyên đề gồm: chuyên đề 05, 06, 08, 12 phần Kiến thức chung và chuyên đề 04 phần Nghiệp vụ và kỹ năng. Hội đồng thẩm định các chuyên đề trên gồm: TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Chánh Văn phòng Thành uỷ - Uỷ viên phản biện 1TS. Trần Thế Lưu - Nguyên Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 2; TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Ủy viên; TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Ủy viên kiêm Thư ký.

   Hội đồng 2 thẩm định 05 chuyên đề gồm: chuyên đề 03, 09, 10, 11 phần Kiến thức chung; chuyên đề 18 phần Nghiệp vụ và kỹ năng. Hội đồng thẩm định các chuyên đề trên gồm: TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy, Uỷ viên phản biện 1; đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 2; đồng chí Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc Thành phố - Uỷ viên và TS. Trần Thị Hà Vân, Trưởng khoa Xây dựng đảng – Uỷ viên kiêm thư ký Hội đồng.

   Hội đồng 3 thẩm định 05 chuyên đề: chuyên đề 03, 11, 21 phần Nghiệp vụ và kỹ năng; chuyên đề 22 phần Kiến thức chung. Hội đồng thẩm định các chuyên đề trên gồm: TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trần Đình Trữ, Phó Chánh Thanh tra Thành phố - Uỷ viên phản biện 1; đồng chí Lê Thị Hờ Rin, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ - Uỷ viên phản biện 2TS. Trần Tuấn Duy - Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Ủy viên; TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Ủy viên kiêm Thư ký;

   Hội đồng 4 thẩm định 05 chuyên đề: chuyên đề 07, 08, 12, 14, 15 phần Nghiệp vụ và kỹ năng. Hội đồng thẩm định các chuyên đề trên gồm: TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên phản biện 1; TS. Lưu Văn Phú, Nguyên Trưởng phòng Quản lý đào tạo Học viện Cán bộ, Ủy viên phản biện 2; TS. Trần Thị Hà Vân – Trưởng khoa Xây dựng đảng - Ủy viên và TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Ủy viên kiêm Thư ký.

   Các hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến góp ý quan trọng về nội dung và thể thức của từng tài liệu, từ đó giúp các tác giả bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu bồi dưỡng.

Một số hình ảnh tại buổi thẩm định chuyên đề:

Hội đồng thẩm định tài liệu

Tác giả các chuyên đề

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in
Các bài viết khác