Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật ngày: 22/11/2021
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lúc 13 giờ 30 ngày 22 tháng 11 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”.

   Chủ tọa Hội thảo là PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cùng các thành viên: PGS. TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ và TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ.

   Đại biểu tham dự có đồng chí Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lâm Hùng Tấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo phòng, ban của các sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo phòng, khoa của Học viện Cán bộ.

   Tham dự trực tuyến có đồng chí Trần Văn Khuyên - Bí thư huyện ủy Hóc Môn; ThS. Lê Thị Mộng Diễm - Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Bình Dương; ThS. Phan Thị Xuân Lan - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Long An, ThS. Đỗ Tất Thành - Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh Bình Phước; cùng giảng viên, viên chức các trường chính trị vùng Đồng Nam Bộ; lãnh đạo, viên chức các phòng, khoa, trung tâm của Học viện Cán bộ.

   Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát khẳng định mục tiêu của Hội thảo khoa học “Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” tổng kết thực tiễn công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố trong thời gian qua; cung cấp các luận cứ khoa học; căn cứ chính trị, pháp lý; các giải pháp khoa học, khả thi để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh, điều kiện mới.

   Ban Tổ chức đã nhận được 37 bài viết, trong đó có 28 bài tham luận khoa học đáp ứng các yêu cầu và nội dung Hội thảo của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được in thành Kỷ yếu, tập trung vào ba chủ đề chính:

   Thứ nhất, vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 vào hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh;

   Thứ hai, đổi mới công tác tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của bối cảnh phát triển mới;

   Thứ ba, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Thành phố;

   Sau gần 03 giờ làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Hội thảo được chuẩn bị kỹ về nội dung, chương trình với 28 bài tham luận khoa học, trong đó có 04 báo cáo tham luận và 5 ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội thảo cho thấy sự quan tâm những người tham dự ở cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

   Kết luận Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát nêu 06 nội dung quan trọng sau:

   1. Hội thảo khẳng định cả về lý luận, phương hướng và thực tiễn, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức luôn giữ vai trò quan trọng. Đây là nhiệm vụ vừa mang tính chiến lược vừa là công việc thường xuyên của Đảng, của chính quyền các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngang tầm nhiệm vụ với những đòi hỏi ngày càng cao đối với cán bộ, công chức, viên chức hiện nay.

   2. Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần có sự phối hợp giữa cơ sở đào tạo và các quận, huyện, sở ngành nhằm xác định rõ nhu cầu, yêu cầu đào tạo bồi dưỡng gắn với thực tiễn của các đơn vị và cần chú trọng công tác đánh giá sau đào tạo.

   3. Tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng về nội dung chương trình, kỹ năng và kinh nghiệm xử lý tình huống, xử lý các điểm nóng; đổi mới hình thức đào tạo, trong đó hài hòa giữa đào tạo trực tiếp đào tạo trực tuyến, hướng đến áp dụng khoa học công nghệ vào công tác thiết kế quản lý và tổ chức thực hiện.

   4. Cần xác định và đánh giá đúng mức các yêu cầu, thách thức và khó khăn trong đào tạo, bồi dưỡng hiện nay để có giải pháp hiệu quả, trong đó chú trọng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, quản lý đô thị, vận hành đô thị thông minh...; khắc phục từng bước thực trạng một số chương trình khung chưa phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, từng vị trí việc làm, chương trình vẫn còn nặng về lý thuyết, thiếu thực tiễn, thiếu năng lực thực thi, kinh phí cho đào tạo bồi dưỡng còn khó khăn, một số đơn vị chưa chú trọng đúng mức công tác đào tạo, bồi dưỡng...

   5. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, báo cáo viên cần chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học, trong đó việc tổng kết chính sách, nghiên cứu thực tiễn các vấn đề cần giải quyết của địa phương, sở, ngành là hướng ưu tiên.

   6. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cần gắn bó chặt chẽ giữa việc tạo nguồn, kế thừa với công tác bố trí, đánh giá, điều động, luân chuyển, quy hoạch cán bộ để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng có ý nghĩa động viên cán bộ công chức viên chức phấn đấu trên thực tế.

   Hội thảo thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 16 h30

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện
phát biểu khai mạc Hội thảo

PGS. TS. Nguyễn Tấn Phát -Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS. TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện điều hành Hội thảo

Đồng chí Lê Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Đồng chí Lâm Hùng Tấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu

Toàn cảnh Hội thảo

Đại biểu tham dự Hội thảo và phát biểu bằng hình thức trực tuyến

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác