Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tham dự khai giảng năm học 2022-2023

Cập nhật ngày: 09/09/2022
Sáng ngày 07/9/2022, hòa trong không khí tưng bừng ngày hội khai trường của cả nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023. Lễ khai giảng được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu của các Học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và 63 trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong cả nước.

   Dự Lễ Khai giảng tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các thầy giáo, cô giáo và hơn 3.400 đồng chí học viên của 71 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2022-2023, cùng 20 học viên cao cấp lý luận chính trị của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang học tập tại Học viện.

   Dự Lễ Khai giảng tại điểm cầu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ và TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng Quản lý đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Cán bộ và TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng Quản lý đào tạo Học viện Cán bộ tham dự Lễ khai giảng

   Năm học 2022-2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai gắn kết chặt chẽ công tác nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo bồi dưỡng; coi trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tăng cường chia sẻ tri thức là nền tảng quan trọng để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị. Học viện cũng xác định sẽ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị, đưa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới vào trong tất cả các nội dung trọng tâm của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

   Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với phương châm: “Chủ động - Đồng bộ - Đột phá - Kỷ cương - Chất lượng - Hiệu quả”, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đổi mới cập nhật nội dung chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng bám sát yêu cầu công tác, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có năng lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, thực hiện các nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội sau đại dịch Covid-19 theo các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.

Tin: Thanh Tiên & Website HVCTQG

Ảnh: Ngọc Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác