Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Cập nhật ngày: 18/05/2022
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2022), sáng ngày 17 tháng 5 năm 2022, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt ngày 19 tháng 5 năm 2022; Tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

   Tại buổi Lễ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu khái quát về 09 giải pháp, cách làm của các cấp ủy cơ sở và các đoàn thể thuộc Khối trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả 03 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

   Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã biểu dương và khen thưởng 83 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 02 tập thể được khen thưởng: Chi bộ Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị và Đoàn Thanh niên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Cộng tác viên

.

Bản in