Đại hội chi bộ Phòng Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật ngày: 19/08/2022
Thực hiện Kế hoạch số 23 KH/ĐU ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Học viện Cán bộ về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025, sáng ngày 19 tháng 8 năm 2022, Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với các nhiệm vụ: tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ qua; phân tích những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2022 - 2025 để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

   Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đại diện cấp ủy chi bộ các phòng, khoa, trung tâm cùng toàn thể đảng viên, viên chức Phòng Quản lý đào tạo.

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

   Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Ngọc Lợi - Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo đề nghị đảng viên chi bộ phát huy trí tuệ, tiếp tục thảo luận, đề ra những giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025. Bên cạnh đó, đảng viên chi bộ cần nắm kỹ tiêu chuẩn cấp uỷ viên, trên tinh thần hết sức công tâm, khách quan, lựa chọn bầu chi ủy chi bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, có uy tín; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ, nghị quyết của Đảng ủy Học viện và Nghị quyết đại hội các cấp trên.

Đồng chí Phạm Ngọc Lợi - Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo phát biểu khai mạc Đại hội

   Tại đại hội, đồng chí Phạm Truyền Thống - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Đồng chí Phạm Truyền Thống - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình bày Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2022 – 2025

   Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện yêu cầu Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo tiếp thu ý kiến của đảng viên, hoàn thiện văn kiện đại hội và thực hiện đúng nghị quyết đại hội chi bộ; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị là tham mưu hoạt động đào tạo đúng quy định, quy chế; thực hiện việc quản lý giờ lên lớp, chấm bài, nhập điểm… của giảng viên; quản lý việc học tập của học viên, sinh viên; tham mưu triển khai các loại hình đào tạo theo đúng chức năng; chú trọng công tác thanh tra việc dạy và học, đặc biệt là các lớp đặt tại đơn vị hiệp quản; tự kiểm tra nội bộ để viên chức phòng nâng cao kỹ năng làm việc và phẩm chất đạo đức; tăng cường bổ sung nhân sự cho các bộ phận còn mỏng; cần có sự phối hợp giữa các viên chức; đảng viên cần ý thức trách nhiệm của bản thân, xóa bỏ tình trạng né tránh việc khó; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết cấp ủy, lãnh đạo phòng và đảng viên, quần chúng trong phòng.

   Đại hội đã tiến hành bầu chức danh: Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Kết quả bầu cử, đồng chí Phạm Ngọc Lợi - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo; đồng chí Phạm Truyền Thống - Phó trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo và đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan – Chuyên viên Phòng Quản lý đào tạo đã được bầu vào Chi ủy Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2022 - 2025. Trong đó, đồng chí Phạm Ngọc Lợi đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư và đồng chí Phạm Truyền Thống giữ chức Phó Bí thư Chi bộ.

Chi ủy Phòng Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2022 - 2025 chụp hình cùng đồng chí Bùi Thị Ngọc Trang - Phó Giám đốc Học viện

   Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2022 - 2025 với sự nhất trí rất cao của các đảng viên tham dự Đại hội.

Đảng viên tham dự Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đào tạo nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in